Koninklijke Boom uitgevers verzorgt sinds 1 januari 2022 de verzending en facturatie voor haar dochtervennootschappen Boom uitgevers Amsterdam, Boom uitgevers Den Haag, Boom beroepsonderwijs, Boom voortgezet onderwijs, De Tijdstroom/ Lemion en alle daarbij behorende merken.
Wij verwijzen u graag naar onderstaande bijlage voor meer informatie.

 

Begeleidende brief facturatie 2022